Copyright

Tenzij nadrukkelijk anders vermeld berusten alle rechten op de informatie op deze website  van de Modelbouwvereniging Alblasserdam en alle onderliggende pagina’s die u aantreft op www.mbva.nl bij de Modelbouwvereniging Alblasserdam. 


Modelbouwvereniging Alblasserdam heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan bronvermelding. Is de bronvermelding niet juist of onvolledig dan kunt u dit melden bij de beheerder van deze website. 
 
Overname van artikelen — mits bronvermelding — is toegestaan.
 
Plaatsing op andere websites op welke wijze dan ook of het opslaan in een geautomatiseerd bestand is niet toegestaan tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Modelbouwvereniging Alblasserdam. 


Modelbouwverening Alblasserdam heeft het beheer over de pagina’s op deze website. Het verwijzen naar pagina’s op deze website is toegestaan.
 
Juli 2019