Volg_ons_ook_op_Facebook.
Welkom bij de Modelbouwvereniging Alblasserdam1
Volg_ons_ook_op_Facebook.
Ook_wij_staan_in_deze_lijst

 De Modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “is opgericht op 13 Januari 1980 en staat als zodanig ingeschreven in  het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Dordrecht, de vereniging is primair opgezet als “ algemene  modelbouwvereniging “ alhoewel onze kernactiviteiten zich - al van begin af aan - voornamelijk toespitsen op de dynamische scheepsmodelbouw, Dynamisch vanwege het feit, dat vrijwel al onze scheepsmodellen functioneel uitgerust worden met een radiografische besturing.                                                                                                                                                    Het bovenstaande sluit natuurlijk andere takken van de modelbouw niet uit.        

 Een ieder is dan ook Van Harte Welkom !!   om zich aan te sluiten.  

 De eerste jaren na haar oprichting had de modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “  (kortweg “ MBVA “ genoemd) niet de beschikking over een eigen club-onderkomen waardoor de mogelijkheden tot “ het actief beleven van de modelbouw hobby “ niet geheel tot uitdrukking konden komen, na diverse omzwervingen langs diverse (school) locaties waar de ontvangst overigens altijd even hartelijk was maar in feite kon je alleen maar bij elkaar zitten, het plegen van modelbouw was er door het vele opruimen niet bij,  (er moest immers de andere dag weer  les worden gegeven) konden wij in 1988 echter een bovenverdieping van een voormalige bakkerij betrekken, waarna de vereniging kans zag zich -ook op materieeel gebied- steeds verder te ontplooien. 

 Ons eigen clubgebouw werd op 8 Oktober van dat jaar officieel geopend door de toenmalige voorzitter Dhr. v.d. Wal en kreeg de naam “ ‘t Ruim “, en representeert sindsdien dan ook exact onze uitgebreide mogelijkheden:“  Ruimte bieden aan iedere modelbouwhobbyist “ in de ruimste zin van het woord.     

 De openingstijden van ‘t Ruim zijn:

 Dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en Zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.  

 Let op: Tijdens vaardemonstraties (zie evenementen) is ‘t Ruim gesloten !!

't Ruim

 Het ledental groeide vanaf die datum dan ook gestaag en schommelt al sedert enkele jaren tussen       de 40 en 50 “ man “ de leeftijden varieeren daarbij tussen de -18 en +80 jaar, waarbij het          gemiddelde zo rond de 40 tot 45 jaar ligt.

De MBVA beschikt over twee mobiele demontabele vaarbassins van respectievelijk (8.00 X 6.00 Mtr) en sinds kort, gezien het stijgende aantal varende leden ook over een 2e groter exemplaar van                  (11.00 X 7.40 Mtr) waarmee zij met de Leden van het vaarteam  regionaal en (soms ook ver daar buiten) regelmatig vaardemonstraties verzorgd.

Vaardemo
Demo flyer Wc De_Binnenhof
Demo flyer Wc Westpolder

Sinds medio 2023 is er sprake van een enorme uitbreiding binnen de MBVA, er is namelijk een afdeling      opgezet speciaal voor rijdend materieel, waar met name rc vrachtwagens te zien zullen zijn.

Compleet met een demontabel wegen parcours, van 5 x 8 Mtr en een bijbehorende partytent is dit een   welkome aanvulling tijdens demo dagen  en een reden te meer om eens te komen kijken !!

Rijdemo

Heeft U binnenkort een braderie, jaarmarkt of ander  evenement ? en denkt U dat onze aanwezigheid een welkome aanvulling kan zijn op Uw programma ?

   Neemt U dan eens Contact met ons op. Wij bieden U diverse mogelijkheden !

plank1

Zij spant zich in de eerste plaats in om de modelbouw als vorm van actieve vrijetijdsbesteding te   promoten en tracht de leden bij elkaar te brengen door het gedurende twaalf maanden per jaar houden van knutsel en contactavonden en middagen (Dinsdagavond en Zaterdagmiddag) en het organiseren van gezamenlijke  vaarmiddagen en het verzorgen van (vaar) en (rij) demonstraties in de zomermaanden.

Zij geeft verder voorlichting op het gebied van de modelbouw in het algemeen en de scheepsmodelbouw in het bijzonder door middel van het clubblad “ De Brulboei “  ( 6 X per jaar ) en tijdens de contact en knutsel avonden en  middagen, tijdens deze bijeenkomsten is over het algemeen een groot aantal van de leden aanwezig die U kunnen helpen op ondermeer de volgende gebieden:

 ---  Tekeningen verschalen   

 ---  Spanten voor boten maken  

 ---  Hulp bij het bouwen    

 ---  Klein beslag zelf maken     

 ---  Het aansluiten van verlichting e.d. 

 ---  Inbouwen van radiografische besturingscomponenten  

 ---  Het uitwisselen van ervaringen    

Verder is de verscheidenheid aan expertise onder de leden enorm groot en wisselt voordurend.     o.a. Echte scheepsbouw / Scheepvaart / Houtbouw / Electronica / Electrotechniek / Automatisering / Kunststofverwerking / metaalbewerking / transport.  

Tevens beschikt de vereniging over een uitgebreide bibliotheek met vakliteratuur, het resultaat van - consequent bewaren - waaruit de leden kunnen putten, de MBVA is hiertoe geabonneerd op drie modelbouw tijdschriften, namelijk  De Modelbouwer “ Modellwerft / Schiffspropellor “ en Schiffsmodell en sinds kort ook op het maandblad “ Binnenvaart “ . 

Het  “ Tekeningarchief “ van de vereniging - hetgeen van tijd tot tijd aangevuld wordt met vers materiaal - omvat een zeer groot aantal tekeningen, van eenvoudig tot moeilijk, een ieder kan deze tekeningen tegen geringe kosten verkrijgen en daarmee zelf bepalen wat hij / zij wil gaan bouwen. De MBVA heeft verder voor haar leden diverse bouwmaterialen te koop, zoals polystyreenplaat in diverse dikte’s en de hiervoor benodigde lijmen, epoxy hars en mat, kunststof scheepsschroeven van twee tot vier blads in diverse afmetingen, metaalboren enz. enz. enz.

Dit alles vanzelfsprekend voor sterk gereduceerde prijzen.

Is door al dit bovenstaande Uw interesse gewekt ?                                                                                     Kom rustig eens langs, U bent van Harte Welkom !!

 De openingstijden van ‘t Ruim zijn:                                                                                             

 Dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.   

 Zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

 Let op:  Tijdens vaardemonstraties (zie Evenementen) is ‘t Ruim gesloten !!