Welkom bij de Modelbouwvereniging Alblasserdam1
Volg_ons_ook_op_Facebook.
Ook_wij_staan_in_deze_lijst

 De Modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “is opgericht op 13 Januari 1980 en staat als zodanig ingeschreven in 

 het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Dordrecht, de vereniging is primair opgezet als

 “ algemene  modelbouwvereniging “ alhoewel onze kernactiviteiten zich - al van begin af aan - voornamelijk

 toespitsen op de dynamische scheepsmodelbouw, Dynamisch vanwege het feit, dat vrijwel al onze

 scheepsmodellen functioneel uitgerust worden met een radiografische besturing.

 Het bovenstaande sluit natuurlijk andere takken van de modelbouw niet uit.        

 Een ieder is dan ook Van Harte Welkom !!   om zich aan te sluiten.  

 

 De eerste jaren na haar oprichting had de modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “  (kortweg “ MBVA “ genoemd)

 niet de beschikking over een eigen club-onderkomen waardoor de mogelijkheden tot “ het actief beleven van de

 modelbouw hobby “ niet geheel tot uitdrukking konden komen, na diverse omzwervingen langs diverse

 (school) locaties waar de ontvangst overigens altijd even hartelijk was maar in feite kon je alleen maar bij elkaar

 zitten, het plegen van modelbouw was er door het vele opruimen niet bij,  (er moest immers de andere dag weer 

 les worden gegeven) konden wij in 1988 echter een bovenverdieping van een voormalige bakkerij betrekken,

 waarna de vereniging kans zag zich -ook op materieeel gebied- steeds verder te ontplooien. 

 Ons eigen clubgebouw werd op 8 Oktober van dat jaar officieel geopend door de toenmalige voorzitter Dhr. v.d.

 Wal en kreeg de naam “ ‘t Ruim “, en representeert sindsdien dan ook exact onze uitgebreide mogelijkheden:“

 Ruimte bieden aan iedere modelbouwhobbyist “ in de ruimste zin van het woord.     

 

 De openingstijden van ‘t Ruim zijn:

 Dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en Zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.  

 Let op: Tijdens vaardemonstraties (zie evenementen) is ‘t Ruim gesloten !!

BILD6540

 Het ledental groeide vanaf die datum dan ook gestaag en schommelt al sedert enkele jaren tussen de 40 en 50

 “ man “ de leeftijden varieeren daarbij tussen de -18 en +80 jaar, waarbij het

 gemiddelde zo rond de 40 tot 45 jaar ligt.

Vanaf 1996 beschikt de MBVA ook over een mobiel

demontabel vaarbassin (8.00 X 6.00 Mtr) en sinds

kort, gezien het stijgende aantal varende leden ook

over een 2e groter exemplaar van (11.00 X 7.40)

waarmee zij met de Leden van het vaarteam 

regionaal en (soms ook ver daar buiten)

regelmatig vaardemonstraties verzorgd.

Heeft U binnenkort een braderie, jaarmarkt of ander 

 evenement ? en denkt U dat onze aanwezigheid een

welkome aanvulling kan zijn op Uw programma ?

   Neemt U dan gerust Contact met ons op.

  Wij bieden U diverse mogelijkheden !

plank1

 Zij spant zich in de eerste plaats in om de modelbouw als vorm van actieve vrijetijdsbesteding te  

 promoten en tracht de leden bij elkaar te brengen door het gedurende twaalf maanden per jaar houden van           knutsel en contactavonden en middagen.

 (Dinsdagavond en Zaterdagmiddag) en het organiseren van gezamenlijke  

 vaarmiddagen en het verzorgen van (vaar)demonstraties in de zomermaanden.

 

 Zij geeft verder voorlichting op het gebied van de modelbouw in het algemeen en de scheepsmodelbouw in het

 bijzonder door middel van het clubblad “ De Brulboei “  ( 6 X per jaar ) en tijdens de contact en knutsel avonden en  middagen, tijdens deze bijeenkomsten is over het algemeen een groot aantal van de leden aanwezig 

 die U kunnen helpen op ondermeer de volgende gebieden:

 

 ---  Tekeningen verschalen   

 ---  Spanten voor boten maken  

 ---  Hulp bij het bouwen    

 ---  Klein beslag zelf maken     

 ---  Het aansluiten van verlichting e.d. 

 ---  Inbouwen van radiografische besturingscomponenten  

 ---  Het uitwisselen van ervaringen    

 

 Verder is de verscheidenheid aan expertise onder de leden enorm groot en wisselt voordurend. 

 o.a. Echte scheepsbouw / Scheepvaart / Houtbouw / Electronica / Electrotechniek / 

 Automatisering / Kunststofverwerking / metaalbewerking / transport.  

 

 Tevens beschikt de vereniging over een uitgebreide bibliotheek met vakliteratuur, het resultaat van - consequent

 bewaren - waaruit de leden kunnen putten, de MBVA is hiertoe geabonneerd op drie modelbouw tijdschriften,

 namelijk  De Modelbouwer “ Modellwerft / Schiffspropellor “ en Schiffsmodell en

 sinds kort ook op het maandblad “ Binnenvaart “ . 

 

 Het  “ Tekeningarchief “ van de vereniging - hetgeen van tijd tot tijd aangevuld wordt met vers materiaal - omvat

 een zeer groot aantal tekeningen, van eenvoudig tot moeilijk, een ieder kan deze tekeningen tegen geringe kosten

 verkrijgen en daarmee zelf bepalen wat hij / zij wil gaan bouwen. De MBVA heeft verder voor haar leden diverse

 bouwmaterialen te koop, zoals polystyreenplaat in diverse   dikte’s en de hiervoor benodigde lijmen, polyesther

 hars en mat, kunststof scheepsschroeven van twee tot vier blads in diverse afmetingen, metaalboren enz. enz. enz.

 Dit alles vanzelfsprekend voor sterk gereduceerde prijzen.

 Is door al dit bovenstaande Uw interesse gewekt ?      Kom rustig eens langs, U bent van Harte Welkom !!

 

 De openingstijden van ‘t Ruim zijn:                                                                                             

 Dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.   

 Zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

 Let op:  Tijdens vaardemonstraties (zie Evenementen) is ‘t Ruim gesloten !!