Activiteiten Begeleiding :

 W. Dekker

 info@mbva.nl

 Activiteiten Begeleiding :

 A. Vink

 info@mbva.nl

 Magazijn beheerder:

 W. Dekker

 info@mbva.nl

 Eindredactie De Brulboei :

 H. de Deugd

 redactie@mbva.nl

 Tekeningarchief :

 H. de Deugd

 archief@mbva.nl

 Websitebeheer :

 H. de Deugd

 info@mbva.nl

 Voorzitter:

 M. Kikkert

 voorzitter@mbva.nl

 2e Voorzitter:

 W. Dekker

 voorzitter2@mbva.nl

 Secretaris:

 A. Verschoor

 secretaris@mbva.nl

 2e Secretaris:

 E.J. Sprong

 secretaris2@mbva.nl

 Penningmeester:

 B.Schouten

 penningmeester@mbva.nl

 Activiteiten Coordinator :

 A.P. de Lange

 actcomm@mbva.nl

 2e Activiteiten Coordinator :

 H. van Gils

 actcomm2@mbva.nl

 

 

Organissert U

binnenkort een

braderie,

jaarmarkt of een

ander Evenement ?

 

En denkt U dat onze

aanwezigheid een

welkome aanvulling

kan zijn op Uw

programma ?

 

Neemt U dan eens

Contact met ons op.

Wij bieden U diverse

mogelijkheden !!

 

 

 

 

 ModelBouwVereniging Alblasserdam

 Ruigenhil 58C

 2952 AR Alblasserdam

 

 Ingeschreven in het verenigingsregister van de K.v.K.

 te Dordrecht onder Nr: 40.322.988

 Bankrelatie: RABOBANK te Alblasserdam

 Rekeningnummer: 1481.36.168

 IBAN:  NL57RABO0148136168

 BIC:    RABONL2U

 

 De Contributie bedraagd € 72.= per jaar ( Volwassenen )

 en € 20.= per jaar voor jeugdleden ( 14 t/m 18 Jr )

 jonger kan ook maar dan onder begeleiding.

 

 Heeft U interesse...?  Kom gerust eens langs. 

 U bent van Harte Welkom !!

 Dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.

 Zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

 Let op:  Tijdens vaardemo’s ( Zie Evenementen )

 is ons clubgebouw ‘t Ruim op zaterdag gesloten. 

plank1
plank1
plank1
Ook_wij_staan_in_deze_lijst
Volg_ons_ook_op_Facebook.
Welkom bij de Modelbouwvereniging Alblasserdam1
Volg_ons_ook_op_Facebook.
plank1
button3

   Copyright

button3
button3

   Disclaimer

Flag Counter